จังหวัดร้อยเอ็ดสืบสานประเพณีอีสาน อย่างยิ่งใหญ่ จัด “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” 2-4 มี.ค.นี้

จังหวัดร้อยเอ็ดสืบสานประเพณีอีสาน จัด “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” อย่างยิ่งใหญ่ 2-4 มี.ค.นี้ ขอเชิญ ร่วมงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 ภายในงานขอเชิญชมการแสดง แสง สี เสียง สื่อ ผสม...

เที่ยวอีสาน

จังหวัดร้อยเอ็ดสืบสานประเพณีอีสาน อย่างยิ่งใหญ่ จัด “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” 2-4 มี.ค.นี้

จังหวัดร้อยเอ็ดสืบสานประเพณีอีสาน จัด “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” อย่างยิ่งใหญ่ 2-4 มี.ค.นี้ ขอเชิญ ร่วมงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 ภายในงานขอเชิญชมการแสดง แสง สี เสียง สื่อ ผสม...
23667 Total Views 84 Views Today