10 อันดับสนามบินภูธร ผู้โดยสารมากที่สุดปี 2561 อีสานติดอันดับถึง5จังหวัด

กรมท่าอากาศยานเปิดเผยข้อมูลว่า ปี 2561 ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานภายใต้การดูแลกรมท่าอากาศยาน จำนวน 25 ท่าอากาศยานทั่วประเทศไทย มียอดผู้โดยสารใช้บริการกว่า 18 ล้านคน 151,376 เที่ยวบิน ซึ่งมีแนวโน้มความเป็นไปได้จากการขยายตัวของความนิยมการเดินทางด้วยเครื่องบินในระดับภูมิภาค ที่ได้รับอิทธิพลจากสายการบินโลว์คอสต์ที่แพร่หลาย โดยท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารเป็น 10 อันดับแรก คือ 1.ท่าอากาศยานกระบี่ มีจำนวนผู้โดยสารตลอดทั้งปีอยู่ที่ 4,193,099 คน มี 28,639 เที่ยวบิน 2.ท่าอากาศยานอุดรธานี...

เที่ยวอีสาน

ม.ขอนแก่น จัดอลังการ สีฐานเฟสติวัล 2018 "บุญสมมาบูชาน้ำ" 3 วัน 3 คืน

รายงานพิเศษ: ม.ขอนแก่น จัดอลังการ สีฐานเฟสติวัล 2018 “บุญสมมาบูชาน้ำ” 3 วัน 3 คืน

รายงานพิเศษ: ม.ขอนแก่น จัดอลังการ สีฐานเฟสติวัล 2018 "บุญสมมาบูชาน้ำ" 3 วัน 3 คืน ภาพลักษณ์ใหม่สืบสานประเพณีลอยกระทงไทยยกระดับขึ้นสู่สากล ประเพณีไทยเป็นการกระทำกิจกรรมทางสังคมที่ผู้คนส่วนใหญ่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมีความเชื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว เช่น แม่พระธรณี พระแม่โพสพ และแม่พระคงคา ได้ให้ที่อยู่อาศัย ให้ความสมบูรณ์แก่ไร่นา ให้ได้อาบได้กิน ดังนั้นจึงได้มีประเพณีลอยกระทง เพื่อสร้างบุญ แผ่กุศล สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาจวบจนปัจจุบัน เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี...
48850 Total Views 211 Views Today