งานวันข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 26 – 28 พ.ย. 59

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 26/11/2016 - 28/11/2016

All Day

Location
ลานสาเกต บึงพลาญชัย

Categories


งานวันข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17
ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ข้าวของแผ่นดิน ข้าวถิ่นทุ่งกุลา : 17 th World Hommali Rice Festival 2016”
วันที่ 26 – 28 พ.ย. 2559
โดยเปลี่ยนสถานที่จัดงานจากเดิมคือ ลานห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เป็นลานสาเกต บึงพลาญชัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ข้าวหอมมะลิ ถือเป็นจุดแข็งของจังหวัดร้อยเอ็ดที่ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมกันทั้งระบบ เพื่อช่วยกันส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดี ในวิถีภูมิปัญญาชาวบ้าน ส่งเสริมให้มีการจำหน่ายข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดและผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัดอย่างยั่งยืน กิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการทั้งภาครัฐเอกชน นิทรรศการข้าวหอมมะลิโลก ซึ่งจะเชื่อมโยงร้อยเอ็ดโมเดล 4.101 และนวัตกรรมข้าวไทย การแสดงผลงานการประกวดภาพถ่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ โครงการที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล โดยกิจกรรมมีทั้งกลางวันและกลางคืนบนเวทีกลาง การสาธิตผลิตภัณฑ์ พร้อมเปิดห้องเรียนรู้สำหรับผู้สนใจทำผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลิ การจำหน่ายสินค้าข้าวและการแปรรูปจากข้าว สินค้าปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร พันธุ์ไม้ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิตข้าวเพื่อพัฒนาข้าวให้กันเกษตรและผู้ร่วมงาน

กำหนดการจัดงาน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ส่วนที่ 1 ที่บริเวณสาเกตนคร เริ่มตั้งแต่เวลา08.00น.พิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ,ตัดสินประกวดผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลิ,เวลา17.00น.กิจกรรมคอกเทลดินเนอร์,เวลา18.00 น.พิธีเปิดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 17 จังหวัดร้อยเอ็ด(ณ เวทีกลาง) ชมการแสดง “ข้าวหอมมะลิโลก ข้าวของแผ่นดิน ข้าวถิ่นทุ่งกุลาฯ”
ส่วนที่ 2 สถานที่ที่จัดให้ สัมมนาวิชาการภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง “ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องให้”,สัมมนาวิชาการเรื่อง “การค้าข้าว GI
ส่วนที่ 3 สถานที่จัดให้ เจรจาข้าวหอมมะลิ จับคู่ธุรกิจ

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2559
ส่วนที่ 1 บริเวณลานสาเกตนคร การแสดง,กิจกรรมการประกวดโครงงานข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ใหม่,กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ข้าวหอมมะลิโลก ข้าวของแผ่นดิน ข้าวถิ่นทุ่งกุลา,การแสดงภาคกลางคืน
ส่วนที่ 2 สถานที่จัดให้ สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Rice Innovation นวัตกรรมข้าวเพื่อร้อยเอ็ด 4.101”

กิจกรรมตลอดงาน คือ สาธิตผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลิ (เปิดห้องเรียนสำหรับผู้สนใจ การทำผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลิ), การจำหน่ายสินค้าข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว, จำหน่ายสินค้าด้านปัจจัยการผลิตการเกษตร พันธุ์ไม้ และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่สำคัญคือ มีกิจกรรม Pre Festival “งานข้าวใหม่ปลามัน ปั่น ชมข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯ” นอกจากนี้แล้วในวันงานมีการแจกข้าวหอมมะลิไข่เจียว แจกฟรี และกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรประกอบงานอีกด้วย อาทิ การแจกโคกระบือ การจัดแต่งงานโคกระบือ คาดว่าเงินสะพัดในร้อยเอ็ดหลายร้อยล้านบาท

วีดิทัศน์กิจกรรมครั้งที่ผ่านมา


There is no ads to display, Please add some

Comments

comments