งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 26/01/2018 - 04/02/2018

All Day

Location
อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Categories


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงาน วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเกษตรภาคอีสานเป็นประจำทุกปี โดยได้พัฒนาขยายขอบข่ายงานเพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่และได้มีการเชิญชวนหน่วยงานให้มาร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งภาคเอกชน

จากการรายงานผลการประเมินการจัดงานในปี ๒๕๖๐ พบว่ามีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานจำนวน ๕๕๒,๙๔๖ คน มีเงินหมุนเวียนในงานกว่า ๕๓๙ ล้านบาท  ซึ่งจำนวนเงินที่หมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าวมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดียิ่ง

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  คณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดวันเกษตรภาคอีสานประจำปี ๒๕๖๑  ในระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑  ถึงวันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ ๒๘ ของการจัดงาน  

[ อ่านรายละเอียด ]


There is no ads to display, Please add some

Comments

comments