งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีฝูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 29/11/2017 - 10/12/2017

All Day

Location
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

Categories


งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีฝูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การยกระดับงานเทศกาลไหมฯ สู่ความเป็นสากล
จัดงานเทศกาลไหมฯ ประจำปี 2560 จะเป็นครั้งที่ 39 และเป็นปีที่ 5 ของการยกระดับการจัดงานเทศกาลไหมเป็นระดับนานาชาติ ดังนั้น เพื่อยกระดับไปสู่ความเป็นสากล จึงเปลี่ยนชื่อการจัดงานเดิม เป็น “งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น”

การรำบวงสรวงงานเทศกาลไหมฯ ประจำปี 2560
กำหนดการรำบวงสรวงฯ (รำดอกคูนเสียงแคน) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก

สอบถามรายละเอียดประสานฝ่ายเลขานุการจัดงานไหมฯ (สำนักงานจังหวัดขอนแก่น)
นายกล้าณรงค์ คนรู้ โทร. 0956636453 โทรสาร 043239381

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/KhonkaenSilkFestival/


There is no ads to display, Please add some

Comments

comments