อีสานทูเดย์ เปิด “ตลาดอีสาน ออนไลน์”

อีสานทูเดย์ เปิด “ตลาดอีสาน ออนไลน์”

อีสานทูเดย์ เปิด “ตลาดอีสาน ออนไลน์” หวังให้เป็นพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการและผู้ค้าขายรายย่อย ได้ใช้เป็นพื้นที่ซื้อ ขาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถใช้บริการได้ที่ http://market.esarntoday.com/      

“ภูกระดึง” พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว 1 ต.ค. เน้นขายแหล่งเที่ยวทางเลือกใหม่

“ภูกระดึง” พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว 1 ต.ค. เน้นขายแหล่งเที่ยวทางเลือกใหม่

“ภูกระดึง” พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นได้ 1 ต.ค. เผยแต่ละปีมียอดขึ้นยอดภูนับแสนคน ขณะที่ ททท.วางแผนกระตุ้นนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมกลับมาเที่ยวซ้ำ พร้อมโหมประชาสัมพันธ์ให้เป็นทางเลือกใหม่ท่องเที่ยวไทย นอกเหนือจากเมืองหลักที่คุ้นเคย

Contact us: Tel: 088-0612565 Email: esarntoday@hotmail.com