จังหวัดเลยเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ชู “หนาวสุด สุขที่เลย” คาดปี 61 นักท่องเที่ยวแห่เข้าเลย 2.5 ล้านคน

0
1584

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จ.เลย ททท.คาดปี 2561 นักท่องเที่ยวแห่เข้าเลยทะลุ 2.5 ล้านคน ชูจุดขาย “หนาวสุด สุขที่เลย” ภายใต้แผนงาน “ไทเลย 4.0” THAI LOEI 4.0 และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว ตามโครงการความร่วมมือสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง

19 พ.ย. ที่หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางเป็นประธานแถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเลย ปี 2560-61 โดย นายเกียรติพงษ์ คชวงษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด โดยใช้จุดขาย “หนาวสุด สุขที่เลย” ทั้งนี้เนื่องมาจากศักยภาพความหนาวเย็นของอากาศและความมีเสน่ห์ของจังหวัด จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการเดินทางมาท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ ทุกฤดูกาล ดังจะเห็นได้จากการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ประกาศจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปี 2558 นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดเลยจำนวน 1,933,122 คน โดยมีรายได้ 3,347.14 ล้านบาท มีวันพักเฉลี่ย 2.19 วัน ในปี 2559 ยังคงมีอัตราการเติบโตทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 5 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดเลยถึง 2,031,122 คน มีรายได้ 2,811.09 ล้านบาท มีวันพักเฉลี่ย 2.25 วัน ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดเลยช่วงเดือนมกราคม-กันยายน จำนวน 2,236,283 คน

สำหรับปี 2561 จังหวัดเลยได้นำแผนงาน THAI LOEI 4.0 มาใช้ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย โดยเน้นสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว เน้นกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวที่ทำให้เกิดวันพักยาวนานขึ้นด้วยการนำเสนอแนวคิด Tourism and Sports “เลย เมืองแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา” ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อคนทั้งมวล ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ

การแถลงข่าวในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามายังจังหวัดเลยให้มากยิ่งขึ้น และประกาศให้นักท่องเที่ยวทราบด้วยว่าจังหวัดเลยมิใช่เที่ยวได้แค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้น สามารถเที่ยวได้ทั้งสิบสองเดือน นอกจากจังหวัดเลยจะสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นแล้ว ยังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ก้าวไปสู่ Tourism For All จังหวัดเลยยังทำปฏิทินท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานประเพณีที่สำคัญแบบต้องห้ามพลาดซึ่งมีบรรจุครบทั้ง 12 เดือน

ส่วนกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเพิ่มขึ้น คือ เรื่องการท่องเที่ยวชุมชน เรื่องอาหารถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว สำหรับภาคเอกชนในพื้นที่ได้จัดทำโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ

รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว ตามโครงการความร่วมมือสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามายังจังหวัดเลย และสิ่งที่จังหวัดต้องทำควบคูกันไปคือเรื่องความเป็นเมืองที่สะอาด และการดูแลนักท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน รวมถึงความห่วงใยที่ชาวเลยมีให้กับนักท่องเที่ยว การสร้างมาตรฐานด้านการบริการ โดยเฉพาะการดูแลในเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งหลายๆ หน่วยงานในพื้นที่ได้จัดทำแผนไว้รองรับแล้ว

สำหรับในปี 2561 คาดว่าจังหวัดเลยยังคงมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 2.5 ล้านคน

ที่มา MGR Online

1625 Total Views 1 Views Today

There is no ads to display, Please add some

Comments

comments