ดัน “นาแห้ว” เป็นเมืองคู่แฝด “ภูฏาน” เมืองไทยคืบไปอีกขั้น เอกอัครราชทูตฯ เยือน จ.เลยเชื่อมสัมพันธ์ท่องเที่ยว

0
2457

เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย เยี่ยมชม จ.เลย มุ่งเชื่อมสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว พร้อมติดตามแผนพัฒนา อ.นาแห้วให้เป็นภูฏานเมืองไทย เหตุสภาพภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกัน ทั้งวิถีดำเนินชีวิตประชาชนเคร่งครัดในพุทธศาสนาเหมือนกัน

นายเชวัง โชเฟล ดอร์จิ ( Mr.TshewangChophel Dorji )เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย พร้อมภริยา และคณะเดินทางมาเยือนจังหวัดเลย
นายเชวัง โชเฟล ดอร์จิ ( Mr.TshewangChophel Dorji )เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย พร้อมภริยา และคณะเดินทางมาเยือนจังหวัดเลย

20 พ.ย. นายเชวัง โชเฟล ดอร์จิ ( Mr.TshewangChophel Dorji) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย พร้อมภริยา และคณะเดินทางมาเยือนจังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่งวัตถุประสงค์การเดินทางมาเยือนจังหวัดเลยเพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จังหวัดเลย หรือ อพท.5 ระหว่างวันที่ 20-21พฤศจิกายนนี้

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรภูฏาน โดยเฉพาะประเด็นการเชื่อมความสัมพันธ์ด้านท่องเที่ยวระหว่าง อ.นาแห้วกับภูฏาน การพัฒนา อ.นาแห้วให้เป็นภูฏานเมืองไทย เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตของประชาชนคล้ายคลึงกัน เคร่งครัดในพุทธศาสนา เป็นหมู่บ้านไม่ฆ่าสัตว์วันพระ เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปในราชอาณาจักรภูฏาน ที่สำคัญจะนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระหว่าง อพท.กับสภาการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรภูฏาน

สำหรับกำหนดสถานที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ประกอบด้วย พระธาตุดินแทน, วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาแห้ว, พระธาตุศรีสองรัก, พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน, วัดโพนชัย, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย, ภูเรือเรือนไม้ (คาเฟ่ ดี มีนา), วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง, วัดป่าห้วยลาด อำเภอภูเรือ โอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรภูฏานและคณะจะเยี่ยมชมสาธิตทำต้นดอกไม้ ชมการสาธิตวาดหน้ากากผีตาโขน ชมการแสดงอะเมซิ่งไทเลย ชิมกาแฟเลยบัสต้า ด้วย

ที่มา MGR Online

2500 Total Views 1 Views Today

There is no ads to display, Please add some

Comments

comments