มหาสารคาม สืบสานตำนนานเมืองวาปีปทุม 135 ปี จัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน 22 – 24 ธันวาคมนี้

0
1854

จ.มหาสารคาม สืบสานตำนนานเมืองวาปีปทุม 135 ปี ระดมภาครัฐและประชาชน จัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน 22 – 24 ธันวาคมนี้ พร้อมแสดง แสง สี เสียง ชุด “วิถีถิ่นศิลป์กลองยาวชาววาปี เทิดไท้สดุดีมหาราชา”

6 ธ.ค. 60 ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมฟ้อนรำกลองยาวเข้าสู่งานแถลงข่าว “ออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนนานเมืองวาปีปทุม 135 ปี ครั้งที่ 22” และชมการแสดงจากวงกลองยาววาปีปทุม ชุด “ผู้บ่าวกลองยาว ผู้สาวเซิ้งกลองทำนองวาปี” และรำ “สันตรัตน์” ซึ่งเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของการแสดง แสง สี เสียง ชุด “วิถีถิ่นศิลป์กลองยาวชาววาปี เทิดไท้สดุดีมหาราชา” ที่จะแสดงเต็มรูปแบบในวันเปิดงานวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม

นางอัจรินทร์ เมืองจันทร์ ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสาคาม เปิดเผยว่า งานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนนานเมืองวาปีปทุม 135 ปี ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธ.ค. 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม เป็นความร่วมมือของจังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับอำเภอวาปีปทุม เพื่ออนุรักษ์ศิลปะมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่กับลูกหลาน ส่งเสริมอาชีพของราษฎร สร้างเศรษฐกิจ เสริมรายได้จากการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคามให้เพิ่มมากขึ้น

โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. จะมีขบวนแห่กลองยาวสะท้อนถึงวิถีการดำรงชีวิตของชาววาปีปทุม เริ่มขบวนหน้าวัดโสมนัสประดิษฐ์ เข้าสู่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม ฟังเสวนาจากปราชญ์กลองยาวประวัติศาสตร์การผลิตกลองยาวและการใช้ในงานบุญต่างๆ การแสดงนิทรรศการของดีพื้นบ้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การแข่งขันประชันกลองยาว ส่วนตั้งแต่เวลาประมาณ 18. 00 ชมการเปิดงานโครงการเปิดบ้านมหาสารคาม และกิจกรรมงานออนซอนกลองยาววาปีปทุม ของดีพื้นบ้าน ครั้งที่22 ชมการแสดง แสง สี เสียงชุด วิถีถิ่นศิลป์กลองยาวชาววาปี เทิดไท้สดุดีมหาราชา ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชมและเรียนรู้วิถีชีวิต รวมถึงสถานที่ประวัติศาสตร์ เช่น ชุมชนผลิตกลองยาว กู่บ้านแดง กู่บ้านสนาม กู่สันตรัตน์ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง

นายเสนห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาคาม กล่าว่า อำเภอวาปีปทุม เป็นแหล่งผลิตกลองยาวที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะที่บ้านตลาด ตำบลบ้านหวาย โดยนายเที่ยง พิณทปะกง เป็นผู้ริเริ่มผลิตกลองยาว มีการแสดงกลองยาวในงานบุญต่างๆ จนเป็นที่มาของการจัดงานกลองยาววาปีปทุม และเป็นเครื่องดนตรีประจำ ปัจจุบันอำาเภอวาปีปทุม มีคณะกลองยาวหลายคณะ ซึ่งแต่ละคณะล้วนผ่านการประกวดและได้รับการว่าจ้างให้แสดงในงานต่างๆ การประกวดกลองยาวมีการพัฒนาเรื่อยมา จนเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ปี 2561 – 25 62 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

1899 Total Views 1 Views Today

There is no ads to display, Please add some

Comments

comments