ตระการตา! แสงสีเสียงเปิดงานบุญข้าวจี่ ชาวโพธิ์ศรีสุวรรณ

0
1058

จัดยิ่งใหญ่ตระการตา แสงสีเสียงตำนานชน 2 เผ่าชาวโพธิ์ศรีสุวรรณ งานประเพณีบุญข้าวจี่มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ สืบสานประเพณีทำบุญบูชาข้าวหรือบุญเบิกฟ้า มุ่งหวังให้ผลผลิตดี ทั้งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ค่ำวันที่ 9ก.พ.61 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ประเพณีบุญข้าวจี่มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ” ซึ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ประชาชนชาว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมกันจัดงานขึ้น เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชนให้คงอยู่สืบไป และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ มีนายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ประเพณีบุญข้าวจี่มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ”
นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ประเพณีบุญข้าวจี่มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ”

กิจกรรมประกอบด้วย การออกร้านของแต่ละตำบล การอนุรักษ์การประดิษฐ์พานบายศรี หมอสูตร แคน สนูว่าว และที่ได้รับความสนใจจากประชาชนชาว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นอย่างมากคือ การแสดงแสง สี เสียง ตำนานของชน 2 เผ่า คือเผ่าส่วย และเผ่าลาว ชาวโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา โดยชาว อ.โพธิ์ศรีวรรณ ได้ร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อย้อมมะเกลือ สวมผ้าถุง นุ่งโสร่ง สวมหมวกไหล ผ้าสไบไม้มะดัน มาร่วมชมงาน ซึ่งนายวิทยาได้มอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวว่า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ประกอบด้วย 5 ตำบล 80 หมู่บ้าน มีของดีมากมายทั้งทางธรรมชาติ เช่นลำห้วยทับทัน ป่าโนนใหญ่ มีวัฒนธรรมเผ่าส่วย และเผ่าลาว รวมถึงของดีที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอยู่ทุกตำบล ประเพณีบุญข้าวจี่ เป็นการให้ความสำคัญการบูชาข้าวหรือเรียกว่า “พิธีเปิดประตูเล้า” หรือบุญเบิกฟ้า โดยนำข้าวเหนียวนึ่งปั้นเป็นก้อนมาย่างไฟให้สุก ทาด้วยไข่ไก่หรือไข่เป็ดผสมกับน้ำตาลหรือน้ำอ้อย แล้วเอาไปถวายพระ มีความเชื่อว่า ถ้าได้ทำบุญข้าวจี่ จะทำให้ได้ผลผลิตมากในปีถัดไป ทั้งนำผลผลิตข้าวมารวมกันที่วัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” เน้นเรื่องท่องเที่ยวให้เป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการต่างประเทศ ซึ่งจะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เติบโตอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่สำคัญกระจายและนำรายได้ไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ซึ่งงานประเพณีบุญข้าวจี่ มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ นับว่าเป็นการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าส่วยและเผ่าลาว ที่จะทำให้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ จ.ศรีสะเกษ ต่อไป

1072 Total Views 1 Views Today

There is no ads to display, Please add some

Comments

comments